امارگير وبلاگامارگير سايتتقويم و ساعت مسابقات بلاگ فام
-درخواست عضویت در باشگاه نویسندگان
شرایط و ضوابط ورود به مسابقات بلاگ فام.
موارد زیر در ورود به مسابقات بلاگ فام اجباری است.
باشگاه نویسندگان بلاگ فام به منظور جمع آوری، سازماندهی و در اختیار قراردادن امکانات پیشرفته تر به نویسندگان حرفه ای تشکیل شده است.
برخی از شرایط عضویت در مسابقه :
  • فعال بودن وبلاگ
  • دست نویس بودن وبلاگ
  • وبلاگی با محتوای مفید و نو
  • میزان بازدید لازم از وبلاگ
  • تبلیغاتی نبودن وبلاگ
  • . . .
وبلاگ فعال
وبلاگ بایستی فعالیت داشته باشد روزانه یک پست حداقل ...


موضوع و قالب هماهنگ
موضوع پست ها و قالب باید هماهنگ باشد . تیصره وبلاگهای سرگرمی از این قانون برخوردار نیستند ...


میزان بازدید از وبلاگ
میزان بازدید از وبلاگ نقش بسیار اساسی در بهتر دیده شدن بلاگ شما دارد... راهنمایی بیشتر


معرفی در لیست وبلاگهای فعال
ثبت وبلاگتان در بین وبلاگهای فعال به همراه طبقه بندی مناسب با موضوع وبلاگتان ...